Özel Teşvik ve Destekler Bekliyoruz

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, son dönemde Türkiye'de ihracat konusunda yeni yaklaşımların ve perspektiflerin öneminin giderek arttığını belirterek, maliyet artışlarının pazarlarda rekabet şansını azalttığını söyledi. Tecdelioğlu, “Yeniden rekabet gücü kazanmak için ekonomi yönetimimizden üretici-ihracatçıya özel teşvik ve destekler bekliyoruz.” dedi.


Sanayi sektörü; üretim, ihracat, istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolara çıkarak tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza attı.

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artış ile 1,2 milyar dolar, Ocak-Mayıs dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörü genel ihracattan yüzde 5,4 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

Demir ve demir dışı metaller alt sektörlerinde mayıs ayında ihracat şöyle gerçekleşti: Alüminyum sektöründe yüzde 4,78 artış ile 471,27 milyon dolar, Yapı Malzemeleri sektöründe yüzde 7,06 artış ile 2,7 milyar dolar, Genel Mutfak sektöründe yüzde 6,2 artış ile 550 milyon dolar, Metal Ambalaj sektöründe yüzde 0,6 azalış ile 49,5 milyon dolar, Armatür sektöründe yüzde 7,33 artış ile 382 milyon dolar, Hırdavat sektöründe yüzde 9 artış ile 1,1 milyar dolar, Bakır sektöründe yüzde 22,15 artış ile 229 milyon dolar, Döküm sektöründe yüzde 3,20 artış ile 1,05 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Döviz kurundaki artış ihracat geliri ve ithal girdi maliyetlerini etkiliyor”
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörlerinin Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirti.

Hammadde olarak yurtdışına bağımlı olmanın emtia piyasalarındaki değişimlerden doğrudan etkilendiklerini vurgulayan Tecdelioğlu, “Özellikle, demir gibi ana ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, sektördeki maliyetleri ve kar marjlarını etkiliyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla da bağlantılı. Çünkü ham madde fiyatlarındaki artışlar, ithalat maliyetlerini yükselterek döviz talebini etkileyebiliyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin Demir ve Demir Dışı Metaller sektörlerindeki bu bağımlılığı, ekonomik karar alıcılara dövizdeki dalgalanmaları izleyerek ve etkilerini değerlendirerek politika oluşturma konusunda daha dikkatli olma gerekliliğini ortaya koyuyor.” dedi.

“Sürdürülebilir ihracat için maliyetler kontrol altına alınmalı”
Son dönemde Türkiye'de ihracat konusunda yeni yaklaşımların ve perspektiflerin öneminin giderek arttığını belirten Tecdelioğlu, “Ham madde ve emtia fiyatlarındaki bakır ve alüminyumdaki yükseliş finansman zorluğuna ve işletme sermayesindeki darlığa daha çok engel oluyor. Sermaye açığı ciddi bir finansman kullanımına sebebiyet vermekte. Fakat yüksek faizlerden dolayı ciddi bir şekilde kâr erozyonu oluşmakta. İhracatın sürdürülebilir büyümesi için döviz kurlarındaki istikrarın sağlanması ve maliyetlerin kontrol altında tutulması önemli. Türkiye, ihracatını artırmak için sadece döviz kurlarındaki artışlara değil, aynı zamanda rekabetçiliği ve üretim altyapısını güçlendirecek uzun vadeli stratejilere odaklanmalı diye düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıdan destek çağrısı
Üretici-ihracatçı firmalar için ekonomi yönetiminden destekler beklediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, “SGK ve muhtasarlarda öteleme, ihracatçıya düşük faizli ihracat taahhütlü ve kefalet koşullu özel kredi paketi desteği, bir takım harç ve vergilerden muafiyet, elektrik ve sanayi kullanımında bir takım gider vergilerden muafiyet gibi teşvik ve destekler yeniden rekabet gücünü kazanmamızı ve ihracatımızı artırmamızı sağlayacaktır.” dedi.

“İhracattaki artışın en büyük sebebi pazar çeşitliliği”
Türkiye’nin ihracatının artan jeopolitik gerilimlere rağmen istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, Türkiye'nin ekonomik direncini ve dış ticaretteki çeşitliliğini gösterdiğinin altını çizen Tecdelioğlu, “İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna gibi çatışmaların etrafımızda artması, bölgesel istikrarsızlık endişelerini beraberinde getiriyor. Ancak, Türkiye'nin ihracatının hız kesmeden devam etmesi, ülkenin ekonomik yapısal gücünü yansıtıyor. Bu süreçte, Türkiye'nin dış ticaretteki çeşitliliği ve pazarlara erişim stratejileri önemli bir rol oynuyor. Ülke, sadece yakın coğrafyasındaki değil, aynı zamanda dünya genelindeki pazarlara da odaklanarak ihracatını çeşitlendiriyor. Bu noktada, iş dünyasının ve ihracatçıların esneklik göstermesi, pazarlardaki değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlaması ve krizler karşısında alternatif pazarlar arayarak çeşitliliği artırması da önem taşıyor.” dedi.

Maliyet artışlarının pazarlarda rekabet şansını azalttığını kaydeden Tecdelioğlu, “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2024 yılında da gerek milli katılım organizasyonları gerek alım heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, sektörel toplantılar ve ortaya konan birçok projeyle çalışmalarımıza devam ederek ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: Ekonomim.com
Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.