TIRlar Karadan Denize Taşınıyor

Bulgaristan'ın Schengen’e dahil olmasıyla sınır kapılarında 28 kilometreye varan TIR kuyruklarının oluşması, ihracatçıyı denizyoluna yöneltti. Sektör temsilcileri, son haftalarda AB ülkelerine yönelik Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı talebinin belirgin bir şekilde arttığını belirtiyor.


Bulgaristan’ın Schengen’e katılmasıyla bu ülkeye Türkiye’den girişte kontrollerin artırması, karayolunda aksamalar yarattı. Haftasonu sınır kapılarındaki TIR kuyrukları 30 kilometreye, araçların bekleme süreleri de 100 saate yaklaştı. Sıkıntı, yıllık yaklaşık 65 milyar dolarlık malı karayoluyla AB ülkelerine gönderen Türk ihracatçısını alternatif rotalara yöneltti. Sektör temsilcileri, karayolu yükünün, son haftalarda denize kaymaya başladığını bildiriyor.           

Bulgaristan ve Romanya’nın 31 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlanmış, bu durum Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından olan Hamzabeyli ve Kapıkule’de çok uzun kilometrelerce TIR kuyruğuna neden olmuştu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem Ulusoy, “Bulgaristan Schengen’e ilk geçtiği günden bu yana kontroller artırdı. Ek gümrük memurları koydu, araçların içlerine kadar kontrol ediyorlar” dedi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilerinden aldığımız bilgiye göre, ihracat trafiğinin en yoğun olduğu hafta sonunda Bulgar sınır kapılarında TIR kuyruğunun 28 kilometreye kadar çıkarken, sınırı geçmenin 100 saate yaklaştı.           

Ares Logistics Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, hem Bulgar sınır kapılarındaki yoğunluk hem de sürücü vizelerinde yaşanan problemlerin devam etmesi nedeniyle intermodal taşımaların son dönemde artışa geçtiğini söyledi. Şenbağ, “Yalova-Sete Ro-Ro hattını kullanarak yaptığımız taşımalarda AB’nin vize engeli ve sınır kapılarındaki TIR kuyruklarını bypass ediyoruz. Çekici ya da dorselerin sürücüsüz şekilde Ro-Ro ile Avrupa’ya taşınması ve oradaki sürücülerimiz tarafından kara yolu ile hedefe ulaştırması sayesinde operasyonlarımız ilerliyor. Avrupa’daki iştiraklerimiz, güçlü acente bağlantılarımız ve lojistik altyapımız sayesinde, yüklerimizi Sete Limanı’ndan son teslimat noktalarına ise vize sorunu olmayan sürücülerle yapıyoruz” diye konuştu.         

Talay Logistics Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Altıparmak da vize ve sınır uygulamaları nedeniyle Avrupa-Türkiye arasındaki karayolu taşımalarını büyük ölçüde aksattığını belirterek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dış ticarette teslimatlarda önemli gecikmeler meydana gelince, ihracatçıların ve ithalatçıların en önemli alternatif olarak gördükleri intermodal taşımalara ilgisi de ciddi olarak arttı. aylık taşıma operasyonumuz ortalama 7 bini geçti. Günlük 350 civarında da navlun teklifi veriyoruz. Avrupa’daki şirketlerimiz, özmal araç ve ekipmanlarımız, yaygın acente bağlantılarımız sayesinde vize engelinin olumsuz etkilerini önemli oranda azaltıyoruz.”

Uluslararası ihracat taşımalarında, karayolu sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle Ro-Ro’nun yanı sıra konteyner gemilerine de talep arttı. Medkon Lines Genel Müdürü Mahmut Işık, “Son dönemde ihracat yüklemelerinde Schengen bölgesine yönelik yük talebinde artış var” dedi.         

Ro-Ro’lar 76 saatte Fransa’ya ulaşıyor 
Ro-Ro şirketi DFDS yetkilileri, son dönemde ihracat taşımalarının hızlandığına dikkat çekti. DFDS, batı limanlarından Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine taşıma taşıma yapıyor. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, AB kara gümrük kapılarında yaşanan yoğunlukların tedarik zincirini ve ihracatını etkilemesi nedeniyle Ro-Ro seferleri gerçekleştiren limanların bu dönemlerde büyük önem kazandığını ifade etti. Demiryürek, “Yalova'daki limanımız sayesinde de Fransa, İtalya gibi ülkelere doğrudan sevkiyat yapılabiliyor. Türkiye'den yüklenen araçlar 76 saat gibi kısa bir sürede Fransa limanı üzerinden Fransa, İspanya, Portekiz ve Kuzey Afrika ülkelerine gönderebiliyor. Yalova Ro-Ro Limanı'ndan çekici ve şoförsüz olarak dorseleri Fransa'ya imkanı bulunuyor. 

"İş dünyası vize sorunun acilen çözülmesini istiyor”
İntermodal ağırlıklı taşımacılık yapan Talay ve Ares gibi Türk lojistik şirketleri, bu dönemde iş hacimlerinin artmasına rağmen sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun Türkiye ekonomisine zarar vermesinden üzüntü duyduklarının altını çiziyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin AB ile dış ticaretinde 135 milyar dolara yakın ithal ve ihraç ürününün kara yoluyla taşındığı düşünüldüğünde, sorunun Türkiye’ye maliyetinin giderek arttığına dikkat çekiyor. Yetkililer, “Ülkemizin cari açığını düşürmek için ihracat gelirlerine ne kadar ihtiyacı olduğu da göz önüne alındığında, TIR sürücülerinin vize sorununun ve biran önce çözülmesi büyük önem taşıyor”


Kaynak: Ekonomim.com
Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.